Modern ve Yenilenebilir Web Sitesi

Acentelerin internette varlık göstermek için bazı temel hedefleri vardır. Potansiyel müşterilere ulaşmak, maliyetleri düşürmek, veri toplamak ve prestij artırmak gibi faaliyetler hedeflerin bazılarıdır.

Web sayfaları, günümüzdeki klasik reklam araçlarının alternatifi olarak düşünülebilir. Bilgi toplumlarında ürünlerin web merkezlerinde tanıtımı zorunlu pazarlama hareketi olarak görülmektedir. Acentelerin internet üzerinde varlığı ne kadar yoğun olursa potansiyel müşteriye ulaşma o kadar kolaylaşır.

Kişisel satış ağırlıklı çalışan sigorta sektörü, internetin yüksek yaygınlaşma hızı sayesinde, potansiyel müşterilere web sayfaları üzerinden de tanıtım-satış-pazarlama çalışmalarına da ağırlık vermeye başlamıştır. Müşteriler, poliçelerini satın almadan önce araştırma ve karşılaştırma yapmak istemektedir. Bu durumu göz önüne aldığımızda tatmin edici bir web sayfasının ne kadar önemli olduğu açıkça görülüyor.
Sanal ortamda yapılabilecek en önemli uygulamalardan birisi, müşterilere kendi beklentileri doğrultusunda yine kendilerinin hazırlayabileceği poliçeler yaratmalarına imkân tanımaktır. Modern Web Sitesi olarak böyle bir yazılım çalışmamız devam etmekte olup, 2019 yılında piyasaya sürmeyi hedeflemekteyiz.

Günümüz şartlarında ülkemizde internet üzerinden sigorta satın alma alışkanlığı oldukça düşük seviyededir. Bu konudaki çıtanın yükseltilebilmesi acentelerin web sitelerine yapacakları yatırımlarla doğru orantılı bir şekilde artacaktır.

Yadsınamaz bir gerçeklik olan sanal dünyanın içerisinde sigoratcılık ne kadar var edilebilirse, o ölçüde sanal dünyadan geri dönüş alınabilir. Bu süreç, içerik ve dizayn açısından en çağdaş, modern ve yenilenebilir bir web sitesine sahip olmakla başlamaktadır.