Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’nin müşterilerine Web Hosting, Alan Adı Satışı, Web Sitesi Tasarımı, Web Sitesi İçerik Oluşturma/Güncelleme, Paket Yazılımlar, İhtiyaç Doğrultusunda Oluşturulan Yazılımların satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

1-TARAFLAR

Modern Web Sitesi Web Hizmetleri Ve Hizmet Sahibi

2-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Modern Web Sitesi Web Hizmetleri Resmi Web sitesinden, Telefonla veya E-mail Aracılığıyla yapacağı başvuru veya Alışveriş ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresi Hizmet Süresincedir.

3-BİLDİRİMLER

Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, müşteriye yapacağı her türlü bildirim, uyarı veya duyuru için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini veya Telefon Numarasını kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri başvuru esnasında ve/veya daha sonra Modern Web Sitesi’ne bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ile müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

4-Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’nin SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin banka havalesi, Mobil ödeme veya kredi kartından peşin veya taksitli tahsilâtını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

5-SERVİSLERİ VE HİZMETLERİ KULLANIMI VE BAŞTAN KABUL ETTİĞİ HÜKÜMLER

Müşteri ürün başvurusu esnasında aşağıdaki hükümleri baştan kabul eder ve Modern Web Sitesi Web Hizmetleri tarafından yapılan uygulama, işlemlere itiraz hakkı bulunmamaktadır. a- Müşteri kendi sitesi veya barındırma Hizmetlerinde kendisine ayrılan kullanım payı olan anlık maksimum %15 CPU kullanımını aştığı takdirde diğer kullanıcıların sağlıklı yayın yapması için hesabı askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumu hesabı askıya almadan önce yada çok acil durumlarda hesap askıya alındığında e-mail yolu ile müşteriye bildirme hakkı saklıdır. Müşteriye ulaşılamadığı durumlarda 7 gün sonunda hesabı silme hakkına sahiptir. b- Modern Web Sitesi Web Hizmetleri müşterinin kullanımına sunduğu Web alanı içerisindeki materyalleri sadece kendi sitesinde kullanabilir dışarıdan kendi sitesi içerisindeki materyallere link verdiremez, bu durumun tespit edilmesi ve bu durumdan dolayı 5. maddesinin a fıkrasındaki CPU kullanım maddesi ihlal edilirse Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ilgili materyallerin tamamen silinmesini isteme yada siteyi yayına açmama hakkını elinde tutar. c- Müşteri kendi sitesinde hiç bir zaman hack dosyaları ve hack dosyalarının olduğu sitelere link veremez ve toplist sitelerini barındıramaz. d- Müşteriye ayrılmış olan web alanı, aylık trafik ve kullanım alanlarının toplamı sonuna kadar müşteriye aittir kullanabilir kısıtlanamaz yada engellenemez ancak müşterinin bir sitesi barındığı sunucudaki, sunucuya ayrılmış olan bant genişliğinin ve CPU kullanımını 60 saniye süreyle %15 in kullanması durumunda hesap askıya alınır ve müşteri bilgilendirilerek bu kullanımın tekrarlanmaması için müşteriden taahhüt alınır.

6-ÜCRETLER ÖDEME ve GERİ ÖDEME

http://modernwebsitesi.com/teslimat-ve-iade-sartlari/ adresindeki hükümler geçerlidir.

7-Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ‘NİN SINIRLI SORUMLULUĞU

Modern Web Sitesi Web Hizmetleri müşteriye sağlanan servislerin ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri servislerin ve hizmetlerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Servisler ve hizmetler sadece müşterinin tercih ettiği servis ve hizmet paketi ile sınırlıdır. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’nin sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

8-SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI

1. Müşteri Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’ne ait yurt içi serverlarında T.C yasalarına aykırı yazı, doküman, verileri bulunduramaz ve başka sitelere linkini veremez. 2. Müşteri yurt içi ve yurt dışında resmi olarak faaliyetini sürdüren banka isimlerini domain olarak veya kullanıcı adı olarak tanımlayamaz ve açamaz. 3. Müşteri yurt içinde ve yurt dışında halen faaliyetini sürdürmekte olan hiçbir finans şirketi ve banka adına e-mail atamaz ve spam (toplu mail gönderimi) yapamaz. (Özel sözleşmeler haricinde.) 4. Müşteri MÜ-YAP yasalarının belirtmiş olduğu ve Türkiye’de bandrollü satışı gerçekleştirilen kaset, cd, dvd, film içeriklerini web sitesi son kullanıcısına transfer ettirmek için kendi alanında barındıramaz ve dışarıdan başka siteler olsa dahi dosya transferi için link oluşturup yayınlayamaz. Ayrıntılı Bilgiyi Mu-Yap’ın resmi web sitesi olan http://www.mu-yap.org/getdata.asp?PID=149 adresinden öğrenebilirsiniz. 5. Bu dört maddede sayılan sözleşme özel şartlarının ihlali durumunda Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, ihlalleri için hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

9-Modern Web Sitesi Web Hizmetleri KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı on-line işlemler ile ilgili olarak, Modern Websitesi kayıtları geçerli sayılacaktır.

10-MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini ve aldığı hizmetleri, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ‘nin yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir borç ödemesi yapmadan sonlandırabilir.

11-SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, müşteriye 3 işgünü önceden E-Mail ile bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ‘ne ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Modern Web Sitesi Web Hizmetleri Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin banka havalesi, posta havalesi veya kredi kartından servislerle ve hizmetlerle ilgili tahsilâtların gerçekleştirilememesi durumunda, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile Modern Web Sitesi Web Hizmetleri ‘ne yapacağı yazılı başvuru (e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

12-SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Modern Web Sitesi Web Hizmetleri Servis ve Hizmet Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Modern Web Sitesi Web Hizmetleri Servis ve Hizmet Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’nin http://www.modernwebsitesi.com adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

13-SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin on-line başvuru esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri’nin http://www.modernwebsitesi.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Modern Web Sitesi Web Hizmetleri servislerini ve hizmetlerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

14-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

WhatsApp chat